TRUNG TÂM SÁNG TẠO VÀ ƯƠM TẠO KHỞI NGHIỆP (NIIC)


Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp (NIIC) Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một hệ thống tích hợp và đồng bộ các cơ sở vật chất, dịch vụ và nguồn nhân lực nhằm ươm tạo các dự án khởi nghiệp, nâng cao khả năng vận hành và phát triển cho đến lúc trưởng thành. Đồng thời, tạo môi trường để phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo và bảo trợ thương mại hóa đối với các ý tưởng sản phẩm tiềm năng từ phía nhà trường và bên ngoài.
NIIC hướng đến một vườn ươm doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn để có thể tham gia vào mạng lưới các vườn ươm doanh nghiệp khác tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

 

Chi tiết

HOẠT ĐỘNG

Cuộc thi khởi nghiệp năm 2022

Lễ trao giải cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng Khởi nghiệp năm 2022”