Giới Thiệu NIIC

Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp – Đại học Nguyễn Tất Thành (gọi tắt là Trung tâm) là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành, được thành lập theo Quyết định: Số 427/QĐ-NTT-TC, ngày 06/10/2014 nhằm hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp phát triển những thành quả nghiên cứu khoa học thành những sản phẩm, dịch vụ có khả năng thương mại và cạnh tranh trên thị trường bằng cách cung cấp những hướng dẫn chuyên môn, những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thiết yếu, hỗ trợ tài chính và kết nối doanh nghiệp vào mạng lưới kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp.

Trung tâm hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận. Theo đó, các quỹ thặng dư của Trung tâm không phân phối cho người sở hữu mà sử dụng các quỹ này để phát triển các dịch vụ hỗ trợ, hoặc tài trợ trực tiếp cho lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng.

KHÁM PHÁ THÊM VỀ Entreprenuer

Làm thế nào để biến ý tưởng thành sự đổi mới?

Tham gia NIIC’ER (huấn luyện viên, huấn luyện viên, cố vấn, tư vấn,…) mạng

Tìm kiếm kĩ năng

Loading… Loading…

Hệ thống đối tác & Sinh thái

Cơ quan, ban ngành

Sở Khoa học Công nghệ TPHCM

Các tổ chức Ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp
Đối tác/ Cộng sự