Chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp

Tư vấn Bảo hộ Sở Hữu Trí Tuệ

Chương trình Ươm mầm Khởi nghiệp

Giới thiệu chương trình Ươm mầm Khởi nghiệp

Giới thiệu chương trình Ươm mầm Khởi nghiệpChương trình đồng hành với các dự án Khởi nghiệp trong vòng 3 đến 6 tháng với mục đích giúp định hình, phát triển và hoàn thiện ý tưởng sản phẩm/dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh.

Xem tiếp