Chương trình Ươm mầm Khởi nghiệp

Giới thiệu chương trình Ươm mầm Khởi nghiệp

Chương trình đồng hành với các dự án Khởi nghiệp trong vòng 3 đến 6 tháng với mục đích giúp định hình, phát triển và hoàn thiện ý tưởng sản phẩm/dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh.