Liên hệ

Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Doanh nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

331A Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HC

Website: http://niic.ntt.edu.vn/

Email: khoinghiep@ntt.edu.vn

Hotline: 08.6256 56 92

Website: https://niic.ntt.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/StartUpMentorVN

Email: khoinghiep@ntt.edu.vn

ThS. Thanh (Ms): 0989 235 123

ThS. Thủy (Mr): 0937 469 775