Liên hệ

Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Doanh nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cơ sở 298 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Website: https://niic.ntt.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/StartUpMentorVN

Email: khoinghiep@ntt.edu.vn

ThS. Thanh (Ms): 0989.235.123

ThS. Thủy (Mr): 0937469775

 

 

Đăng ký lịch tư vấnĐăng ký lịch tư vấn