Khơi nguồn cảm hứng

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2016

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2016

Căn cứ Công văn số 100/KHXH-QLKH, ngày 16/01/2015 của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc lấy ý kiến về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2015 và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2016

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Bình Thuận năm 2016

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Bình Thuận năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 3774/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về Triển khai Chương trình hành động số 14-NQ/TU ngày 08/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Bến Tre năm 2016

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Bến Tre năm 2016

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016

Mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KHCN tỉnh Bến Tre

Mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KHCN tỉnh Bến Tre

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc Ban hành qui chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Thông báo sơ tuyển chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2016

Thông báo sơ tuyển chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2016

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh – cơ quan chủ trì Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ thông báo nhận hồ sơ sơ tuyển chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2016