Khóa học Tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và hoạt động R&D

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, các tài sản trí tuệ phát sinh từ các dữ liệu, thông tin hoặc bí quyết, tri thức mà một doanh nghiệp có thể sở hữu một cách hợp pháp, thông qua hoạt động sáng kiến đổi mới bên trong doanh nghiệp hoặc tiếp nhận chuyển giao từ bên ngoài. Nhưng nhận diện nó như thế nào, quản trị và khai thác nó ra sao thì đa số chưa nhận thức đúng. Một ý tưởng kinh doanh có thể được bảo hộ hay không? Những sản phẩm họ tạo ra cái nào được bảo hộ là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc bản quyền tác giả?

Chương trình được thiết kế trong vòng 05 ngày để đảm bảo bạn sẽ nhận diện được các tài sản vô hình trong doanh nghiệp, hiểu rõ các chức năng và nhiệm vụ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền tác giả để có thể cân nhắc trước khi áp dụng bảo vệ tài sản trí tuệ do mình tạo ra hoặc là nhượng quyền.

Mỗi đối tượng sở hữu trí tuệ sẽ được làm rõ các hành vi quản trị xuất hiện ở đâu và cách thức quản trị như thế nào để đảo bảo có trật tự, chặt chẽ, phù hợp với luật Sở hữu trí tuệ nhằm mang lại cho người nắm giữ quyền cao nhất.

(Chương trình là Module đào tạo đầu tiên của chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài Sản Trí Tuệ đã được triển khai tại Tp.HCM từ năm 2009 đến 2015. Giảng viên chính TS. Đào Minh Đức là người rất tâm huyết và nghiên cứu sâu về lĩnh vực này trong nhiều năm, cùng đội ngũ Giảng viên đã theo thầy nghiên cứu từ 5-8 năm với nhiều kinh nghiệm triển khai thực tế)

Hình ảnh khóa 1

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Tài sản vô hình và Tài sản trí tuệ của một tổ chức
Quyền tác giả và cơ chế bảo hộ tác phẩm trong kinh doanh
Chuỗi giá trị Quyền liên quan đến Quyền tác giả
Kiểu dáng công nghiệp trong phát triển sản phẩm mới
Bằng độc quyền sáng chế: cơ chế bảo hộ các ý tưởng công nghệ mới
Bí mật kinh doanh: cơ chế bảo hộ các thông tin có giá trị
Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh
Mạng giá trị của thương hiệu
Mạng giá trị của nhãn hiệu
Hướng dẫn một số tình huống và vận dụng kinh nghiệm thực tế

(Thông tin chi tiết về khóa học vui lòng xem tại công văn đính kèm)

Liên hệ đăng ký: 0989 235 123 (Ms.Thanh)