Dự án - Ý tưởng kinh doanh

NẤM NGỌC THẠCH NHÃN HIỆU TANUFRESH -  MỘT THÀNH TỰU HỢP TÁC NCKH CỦA TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH VÀ CT CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP PHÁT

NẤM NGỌC THẠCH NHÃN HIỆU TANUFRESH - MỘT THÀNH TỰU HỢP TÁC NCKH CỦA TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH VÀ CT CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP PHÁT

Nấm Ngọc Thạch dãn hiệu TanuFresh là một sản phẩm được hình thành trên cơ sở hợp tác nghiên cứu khoa học giữa trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Hợp Phát, được hỗ trợ thương mại hóa bởi Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Doanh nghiệp ( NIIC).

Khi sinh viên khởi nghiệp

Trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), không ít sinh viên đã chủ động nhận diện, nắm bắt cơ hội và nhận định thách thức để vươn lên.

Bike charge – sản phẩm được “đỡ đầu” bởi NIIC Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trong số rất nhiều sản phẩm được “đỡ đầu” bởi Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Doanh nghiệp - Đại học Nguyễn Tất (NIIC) có sản phẩm Bike Charge – thiết bị sạc điện thoại đi động lấy nguồn điện từ động cơ hoạt động của xe gắn máy.