Chương trình Wake Up Your Innovative Thinking

Đánh thức tư duy sáng tạoChương trình là 1 cách học hoàn toàn mới, bao gồm 6 buổi làm việc được thiết kế dựa trên cảm hứng những câu chuyện kể từ chương trình đào tạo về Sáng tạo của đại học Standford với mục đích giúp học viên Khai phóng sức sáng tạo của mình, học cách làm việc với những người có nền tảng kiến thức khác nhau, cùng trải nghiệm và sáng tạo những điều mà bạn chưa từng nghĩ bạn có thể làm được ...

Xem tiếp

Ra mắt Chương trình 1000 Thủ lĩnh Đổi mới sáng tạo

Chương trình 1000 Thủ Lĩnh Đổi Mới Sáng tạoChương trình 1000 Thủ Lĩnh Đổi mới Sáng Tạo và Khởi Nghiệp tầm nhìn 10000 Thủ Lĩnh trên cả nước hướng tới kiến tạo một thế hệ người trẻ Việt Nam có tinh thần và năng lực đổi mới sáng tạo trong công việc lẫn trong khởi nghiệp, tạo nguồn nhân lực thực thi chiến lược Quốc gia Khởi nghiệp năm 2020. Chương Trình được sáng lập bởi ba đơn vị VGU, NTTU và VBM, được bảo trợ bởi SIHUB, IPP và các đơn vị khác.

Xem tiếp
Đăng ký lịch tư vấnĐăng ký lịch tư vấn